Sponge-Jet Feed Units
Pressurized Feed Units propel Sponge Media abrasives to the surface. A centralized control panel provides adjustment of blast pressure and media feed rate allowing for precise control.
5% Waste Sponge Media

1. Sponge Media propelled at the surface.

2. Sponge particle flattens on impact. Cleans or abrades the surface.

3. Sponge cells expand, creating vacuum – entrapping dust and debris.

Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Sponge Media Abrasives
Over 25 different types of Sponge Media are available. Each with different abrasives or cleaning agents bonded in the Sponge.
1 Impact - Abrasive Profiling
Sponge media flattens on impact, exposing abrasive, cleaning, abrading and profiling the surface.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
2 Expansion - Suction
Sponge cells expand, creating vacuum – pulling in debris.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
3 Containment - Rebound
Media traps hazardous particles that would have become airborne and rebound with low energy; making cleanup and containment easy.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Sponge-Jet Recyclers
Recyclers clean and classify Sponge Media for reuse, separating media from oversized debris, and fine waste.
Recycling Technology
Feed Unit Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Oversized Waste
Removes FOD (Foreign Object Debris) such as nuts and bolts.
Up to 95% recycled
Sponge Media is efficiently recycled on site for immediate reuse thus minimizing time and cost associated with material handling, waste disposal.
media recycled
Fine Waste
Dust, broken down paint, rust and hazardous contaminants are separated from the Sponge Media.
Sustainable, Safe, Environmentally Responsible Surface Preparation
One system and a range of media to replace other cleaning and surface preparation technologies while providing superior results. Protect what is important: People, Profits, Assets, Schedules, the Environment – every aspect of your operation is enhanced.
Why Sponge Jet?
Replay


Så här fungerar det
Du undrar förstås vad Sponge-Jet är?
Ta en titt på denna lättförståeliga informationsgrafik.

Varför välja Sponge-Jet?

 • Ger upp till 99% mindre damm
 • Ger snabbare blästrings- och målningsarbeten
 • Ger färre driftsstopp – sparar miljoner
 • Minskar påverkan på miljön
 • Beprövad metod
    för bättre
  hälsa och säkerhet
     på arbetsplatsen
 • Minskar mängden damm med upp till 99 %.
 • Ger snabbare blästrings- och målningsarbeten
 • Minskar antalet driftsstopp
 • Minskar miljöpåverkan
 • Har visat sig ge bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatserna

Branscher

Fördelar


 • Förlänger livslängden hos ytbeläggningar
 • Ökar vinsterna och produktionsvolymen
 • Används av tillverkare som är listade på Fortune 100
 • Beprövad användning på över 100 raffinaderier över hela världen
 • Listad av OSHA tack vare sin låga toxicitet
 • Säkrare för användarna
 • Upp till 20 gånger snabbare än motordrivna handverktyg
 • Förbättrad sikt
 • Mångsidighet – fungerar på alla underlag
 • Eliminerar farliga rikoschetter
 • Godkänd av myndigheter över hela världen
 • Formar alla erforderliga eller önskade profiler
 • Återanvändbart material – 90 % lägre kostnader för avfallshantering
 • Ersätter blästringssystem med multipla enheter
 • Miljövänligt, utformat för mindre flyktiga utsläpp
Varför Sponge-Jet?
 • "När du befinner dig i en situation där du behöver blästra men måste kontrollera damningen och är bekymrad över säkerheten och miljön, är det bra att veta att det finns maskiner som kan göra jobbet." -Avdelningschef, Brisk Waterproofing Co.
 • "Andra rengöringsmetoder är allt för destruktiva. Vårt mål är att lämna kvar graniten och infästningar och enbart avlägsna smutsen.” – Projektchef, J.P. Cullen & Sons Inc. -Projektchef, J.P. Cullen & Sons Inc.
 • "Blästringsmedlet från Sponge-Jet absorberar föroreningar utan att lämnar kvar det på materialet eller på golv och väggar på våra avskärmningar; för att inte tala om proverna på inandningsluften som varit ´rena´ i detta avseende." – Tekniker inom materialteknik, Westinghouse Electrical Company -Dave Jordan, Westinghouse Electrical Company C10
 • "Denna teknik kräver mindre logistik (förberedelser) än någon annan alternativ teknik som vanligtvis används inom oljeindustrin för ytberedningsarbeten (dvs. hydroblästring, våtblästring och sandblästring)." – Ecopetrol S.A. -Nelson E. Rodriquez G, Ecopetrol S.A.
 • "Inget mer slitsamt arbete med att lasta hinkar med sand och sedan fylla på blästringsmaskinen. Min rygg har aldrig varit lyckligare” – Fartygsmålare, US Coast Guard -Don Holcomb, US Coast Guard C30
 • "Dammet som alstras under processen är i det närmaste noll. Blästermedlet flyger inte speciellt långt bort från den punkt där man sprutar och kan därför lätt samlas ihop efteråt. Svampmedlet är återvinningsbart och vi använder det framgångsrikt flera gånger om." – Avdelningschefen, Todd Pacific Shipyards -Pete Judt A36, Todd Pacific Shipyards C36
 • "...vi har använt [Sponge-Jet] under många år, enbart med utmärkta resultat. Detta tack vare att kunden, Pemex Exploration and Production (PEP), kan fortsätta med sin vanliga verksamhet medan vi använder produkten." ¬– Chefen för underhållsverksamheten, DIAVAZ -Francisco Sánchez Pineda, DIAVAZ
 • "Vi använder era produkter ... där vi måste undvika dammbildning, förhindra föroreningar och uppnå en hög kvalitetsfinish för att våra kunder ska bli nöjda." – Programchefen, Navantia -Pedro Pedraza Bergillos, Navantia
 • "Sponge-Jet är en mycket renare process för invändiga reparationer och förberedelser av våra järnvägsvagnar. Den kraftigt minskade dammbildningen, med den åtföljande lätta rengöringen, har varit en stor fördel. Kostnaden är något högre än konventionella metoder men möjligheten till återanvändning, tillsammans med andra fördelar, uppväger initialkostnaden för anskaffning och användning." Inköp och drift -Billy Jones A65, Trinity Rail C65
 • "Våra erfarenheter vad gäller den nya tekniken har, ur teknisk synvinkel, varit tillfredsställande, både vad det gäller användarnas säkerhet och verksamhetens påverkan på miljön. Utrustningen är tillförlitlig och medlet ger en utmärkt finish på underlaget." – Ronmel García, chef för underhåll och planering, Petrosucre-PDVSA -Ronmel García A74, Petrosucre-PDVSA C74

Press, Approvals and Awards

 • Utvald av NASA:s avdelning för inköp och förebyggande av föroreningar för att vara ”den överlägsna tekniken” för låga utsläpp vid ytberedning och ommålning
 • Carolopolis-utmärkelsen som tilldelades synagogan Kahal Kadosh Beth Elohim i Charleston, South Carolina, USA, för bevarande av fasaden med hjälp av svampmedlet
 • Stora produktivitetspriset – som delas ut av Skandinavisk Industriutveckling – för produktivitetsförbättringar med hjälp av blästringsmedlet Sponge Media™
 • Vattenbesparing med Sponge-Jet och PIG-system genom hållbar idriftsättning av raffinaderier. Presenterades under FN-konferensen Rio+20 år 2012