Sponge-Jet Feed Units
Pressurized Feed Units propel Sponge Media abrasives to the surface. A centralized control panel provides adjustment of blast pressure and media feed rate allowing for precise control.
5% Waste Sponge Media

1. Sponge Media propelled at the surface.

2. Sponge particle flattens on impact. Cleans or abrades the surface.

3. Sponge cells expand, creating vacuum – entrapping dust and debris.

Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Sponge Media Abrasives
Over 25 different types of Sponge Media are available. Each with different abrasives or cleaning agents bonded in the Sponge.
1 Impact - Abrasive Profiling
Sponge media flattens on impact, exposing abrasive, cleaning, abrading and profiling the surface.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
2 Expansion - Suction
Sponge cells expand, creating vacuum – pulling in debris.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
3 Containment - Rebound
Media traps hazardous particles that would have become airborne and rebound with low energy; making cleanup and containment easy.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Sponge-Jet Recyclers
Recyclers clean and classify Sponge Media for reuse, separating media from oversized debris, and fine waste.
Recycling Technology
Feed Unit Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Oversized Waste
Removes FOD (Foreign Object Debris) such as nuts and bolts.
Up to 95% recycled
Sponge Media is efficiently recycled on site for immediate reuse thus minimizing time and cost associated with material handling, waste disposal.
media recycled
Fine Waste
Dust, broken down paint, rust and hazardous contaminants are separated from the Sponge Media.
Sustainable, Safe, Environmentally Responsible Surface Preparation
One system and a range of media to replace other cleaning and surface preparation technologies while providing superior results. Protect what is important: People, Profits, Assets, Schedules, the Environment – every aspect of your operation is enhanced.
Hvorfor Sponge-Jet?
Replay


Hvordan det virker
Lurer du på hva Sponge-Jet er?
Sjekk denne informerende grafikken.

Hvorfor Sponge-Jet?

 • Undertrykker inntil 99% med støv.
 • Påskynder blåsing & male-
  operasjoner
 • Reduserer Dødtid - sparer millioner
 • Minsker miljø- påvirkning
 • Bevist
    som bedre
  for arbeidsplassens
     helse & sikkerhet
 • Hemmer inntil 99 % støv.
 • Påskynder blåsing & maleoperasjoner
 • Reduserer dødtid
 • Minsker miljøpåvirkning
 • Bevist som bedre for arbeidsplassens helse og amp; sikkerhet

Industrier

Fordeler


 • Forlenger beleggets livstid
 • Øker profitt og produksjon
 • Brukt av produsenter på Fortune 100-listen
 • Spesifisert i over 100 raffinerier over hele verden
 • Anerkjent av OSHA (USAs arbeidsmiljøorgan) for lav giftighet
 • Sikrere for operatører
 • Opptil 20x raskere enn maskinverktøy
 • Forsterket synlighet
 • Allsidig - virker på alle underlag
 • Eliminerer skadelig retur
 • Spesifisert av myndigheter over hele verden
 • Skaper forventet eller ønsket profil
 • Gjenbrukbart materiale - 90 % færre avhendingskostnader
 • Erstatter bruk av flere blåsesystemer
 • Laget for å være miljøvennlig og gir færre flyktige emisjoner
Hvorfor Sponge-Jet?
 • Når du befinner deg i en situasjon der du trenger å blåse, men må kontrollere støv og er bekymret over sikkerhet og miljøet er det nyttig å vite at det finnes maskiner som kan gjøre jobben. -Avdelingsleder, Brisk Waterproofing Co.
 • «De andre rengjøringsmetodene er altfor ødeleggende. Vårt mål er å la granitten og festet være og bare fjerne skitten.» - Prosjektleder, J.P. Cullen & Sons Inc. -Prosjektleder, J.P. Cullen & Sons Inc.
 • «Sponge-Jet blåsemedia absorberer forurensningen uten å legge det igjen på materialet eller på gulv og vegger i innkapslingen, for ikke å nevne at alle våre prøver av luften vi puster inn har vært «rene» så langt.» - Materialtekniker, Westinghouse Electrical Company -Dave Jordan, Westinghouse Electrical Company C10
 • «Denne teknologien krever mindre logistikk (forberedelse) enn andre alternative teknologier som vanligvis brukes i oljeindustrien for forberedning av overflater (dvs. vannblåsing, våtblåsing og sandblåsing). » - Ecopetrol S.A. -Nelson E. Rodriquez G, Ecopetrol S.A.
 • «Ikke mer slitsomt arbeid når vi laster opp skuffer med grus og så laster dem inn i blåsemaskinen. Ryggen min har ikke vært lykkeligere» - Båtmaler, Kystvakten i USA -Don Holcomb, US Coast Guard C30
 • «Støv som blir produsert av prosessen er nært null. Oppbrukt media blåses ikke vekk veldig langt fra treffpunktet så det kan lett rengjøres. Sponge-media kan gjenbrukes, og vi har brukt det igjen flere ganger.» - Avdelingsleder, Todd Pacific Shipyards. -Pete Judt A36, Todd Pacific Shipyards C36
 • «...vi har brukt [Sponge-Jet] i mange år og har bare hatt utmerkede resultater fordi kunden, Pemex Exploration and Production (PEP), kan fortsette med vanlig drift mens vi bruker den.» - Inspektør for vedlikeholdsdrift, DIAVAZ -Francisco Sánchez Pineda, DIAVAZ
 • «Vi brukte produktene deres ... hvor det var uhyre viktig for oss å ikke danne støv, å unngå forurensning og få en kvalitetsfinish for å møte kundenes tilfredshetstandarder.» - Programleder, Navantia -Pedro Pedraza Bergillos, Navantia
 • «Sponge-Jet er en mye renere prosess for innvendig reparasjon og forberedning av våre jernbanevogner. Meget redusert støvnivå og lett rengjøring har vært en stor fordel. Kostnadene er noe høyere enn konvensjonelle medier, men muligheten for gjenvinning og andre fordeler oppveier innledende kostnader.» Anskaffelse og drift -Billy Jones A65, Trinity Rail C65
 • «Med hensyn til den nye teknologien, har vår erfaring vært tilfredsstillende fra et teknisk standpunkt angående operatørens sikkerhet og virkningen på miljøet. Utstyret er pålitelig og kvaliteten på finishen til underlaget er utmerket.» - Ronmel García, Maintenance & Programming Superintendent, Petrosucre-PDVSA -Ronmel García A74, Petrosucre-PDVSA C74

Presse, godkjenninger og priser

 • Utvalgt av NASAs kontor for innsamling av forurensning og forebygging til å være overlegen teknologi for lave utslipp ved overflateforberedelse og fjerning av maling
 • Carolopolis prisen gitt til Kahal Kadosh Beth Elohim Synagogen i Charleston, SC USA for utvendig bevaring ved bruk av Sponge-Media
 • Stora Productivitetspriset gitt til Skandinavisk Industri Utveckling of Sweden for produktivitetsforbedringer ved bruk av slipemidler fra Sponge Media™
 • Hvordan man sparer vann med Sponge-Jet og rørrensesystem ved bærekraftig igangsetting av raffinerier ble presentert i løpet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 Rio+20