Sponge-Jet Feed Units
Pressurized Feed Units propel Sponge Media abrasives to the surface. A centralized control panel provides adjustment of blast pressure and media feed rate allowing for precise control.
5% Waste Sponge Media

1. Sponge Media propelled at the surface.

2. Sponge particle flattens on impact. Cleans or abrades the surface.

3. Sponge cells expand, creating vacuum – entrapping dust and debris.

Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Sponge Media Abrasives
Over 25 different types of Sponge Media are available. Each with different abrasives or cleaning agents bonded in the Sponge.
1 Impact - Abrasive Profiling
Sponge media flattens on impact, exposing abrasive, cleaning, abrading and profiling the surface.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
2 Expansion - Suction
Sponge cells expand, creating vacuum – pulling in debris.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
3 Containment - Rebound
Media traps hazardous particles that would have become airborne and rebound with low energy; making cleanup and containment easy.
Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Sponge-Jet Recyclers
Recyclers clean and classify Sponge Media for reuse, separating media from oversized debris, and fine waste.
Recycling Technology
Feed Unit Feed Unit Sponge Media Abrasives Recyclers
Oversized Waste
Removes FOD (Foreign Object Debris) such as nuts and bolts.
Up to 95% recycled
Sponge Media is efficiently recycled on site for immediate reuse thus minimizing time and cost associated with material handling, waste disposal.
media recycled
Fine Waste
Dust, broken down paint, rust and hazardous contaminants are separated from the Sponge Media.
Sustainable, Safe, Environmentally Responsible Surface Preparation
One system and a range of media to replace other cleaning and surface preparation technologies while providing superior results. Protect what is important: People, Profits, Assets, Schedules, the Environment – every aspect of your operation is enhanced.
Why Sponge Jet?
Replay


Kuidas see töötab
Olete huvitatud, millega Sponge-Jet tegeleb?
Tutvuge allpool esitatud informatiivse graafilise teabega.

Why Sponge-Jet

 • Vähendab kuni 99% tolmu kogust.
 • Kiirendab puhastus-/span>
  ja värvimistöid
 • Vähendab seisakuaega – hoiab kokku miljoneid
 • Vähendab mõju keskkonnale
 • On tõestatult
    parem

     töötervishoiu ja tööohutuse seisukohalt
 • Vähendab kuni 99% tolmu kogust.
 • Kiirendab puhastus- ja värvimistöid
 • Vähendab seisakuaega
 • Väiksem mõju keskkonnale
 • On tõestatult parem töötervishoiu ja tööohutuse seisukohalt

Industries

Benefits


 • Pikendab pinnakatte kulumise aega
 • Suurendab kasumit ja tootmist
 • Kasutatud Fortune 100 ettevõtete poolt
 • Kasutatakse ülemaailmselt enam kui 100 rafineerimistehases
 • OSHA poolt tunnustatud – madal toksilisus
 • Ohutum operaatorite jaoks
 • Kuni 20 korda kiirem kui mootortööriistad
 • Parem nähtavus
 • Universaalne – toimib kõigil substraatidel
 • Kõrvaldab kahjulikud toimed
 • Rakendatud ülemaailmselt valitsuste poolt
 • Loob nõutud või soovitud profiili
 • Taaskasutatav materjal – 90% madalamad kasutusest kõrvaldamise kulud
 • Asendab mitmeid puhastusssüsteeme
 • Keskkonnasõbralikum – vähem lenduvaid heitkoguseid
Miks Sponge-Jet?
 • Kui peate tegema puhastustöid, ent ohjama tolmu tekkimist ning olete mures ohutuse ja keskkonna pärast, on kasulik teada, et nende tööde tegemiseks on olemas seadmed. -Filiaali juhataja, Brisk Waterproofing Co.
 • „Teised puhastusmeetodid on liiga destruktiivsed. Meie eesmärgiks on jätta paigale graniit ning eemaldada ainult saaste,” – projektijuht, J.P. Cullen & Sons Inc. -Projektijuht, J.P. Cullen & Sons Inc.
 • „Sponge-Jet’i puhastusmeetod absorbeerib saastet ilma seda uuesti materjalile või meie kaitsestruktuuri põrandale ja seintele ladestamata. Samuti on kõik meie sissehingatava õhu näitajad olnud siiani head,” - materjalitehnik, Westinghouse Electrical Company -Dave Jordan, Westinghouse Electrical Company C10
 • „See tehnoloogia põhineb vähem logistikal (ettevalmistamine) kui teised alternatiivsed tehnoloogiad, mida kasutatakse tavaliselt naftatööstuses pinnatöötlustöödel (nt hüdro-puhastus, märgjuga- ja liivpuhastus)," – Ecopetrol S.A. -Nelson E. Rodriquez G, Ecopetrol S.A.
 • „Enam ei ole vaja teha kontimurdvat tööd, et asetada jämedateralise täidisega konteinereid seadmesse. Mu selg ei ole kunagi olnud parem,” – laevavärvija, USA rannavalve -Don Holcomb, USA rannavalve C30
 • „Töötlemise käigus ei teki peaaegu üldse tolmu. Kulutatud toimeaine ei levi mõjupiirkonnast eriti kaugele, puhastamine on hõlbus. Käsna toimeaine on taaskasutatav ning me kasutame toodet mitmel korral,” – osakonna juhataja, Todd Pacific Shipyards -Pete Judt A36, Todd Pacific Shipyards C36
 • „...me oleme kasutanud seda [Sponge-Jet] mitu aastat heade tulemustega, kuna klient, Pemex Exploration and Production (PEP) jätkab regulaarselt tegevust samal ajal kui me seda kasutame,” – hooldustööde juht, DIAVAZ -Francisco Sánchez Pineda, DIAVAZ
 • „Me kasutasime teie tooteid... meie jaoks oli tähtis tolmuvaba keskkond, saastamise ärahoidmine ja kvaliteetne viimistlus, et rahuldada kliendi nõudmisi,” – programmijuht, Navantia -Pedro Pedraza Bergillos, Navantia
 • „Sponge-Jet võimaldab palju puhtamat sisetööde tegemist ja rööbasbusside kohandamist. Suuresti vähendatud tolmu tasemed ja hõlbus puhastamine on hea näitaja. Kulud ületavad veidi tavapäraste vahendite kulud, ent taaskasutamise võimalus ja muud hüved õigustavad alghinda,” – hanked ja toimingud -Billy Jones A65, Trinity Rail C65
 • „Mis puutub uue tehnoloogia rakendamisse, on meie kogemus operaatori ohutuse ja keskkonna mõju suhtes olnud tehnilisest vaatevinklist lähtuna rahulolev. Seadmed on usaldusväärsed ning substraadi viimistluskvaliteet on suurepärane,” – Ronmel García, hooldus- ja programmijuht, Petrosucre-PDVSA -Ronmel García A74, Petrosucre-PDVSA C74

Press, Approvals and Awards

 • Valitud NASA saastumise ärahoidmise osakonna poolt kui vähesaastav „hea kvaliteediga tehnoloogia” pinna ettevalmistamisel/värvi eemaldamisel
 • Carolopolise auhind anti Kahal Kadosh Beth Elohim sünagoogile (Charleston, SC USA), kus välispinna säilitamisel kasutati toimeainega käsna
 • Stora Productivitetspriset anti ettevõttele Skandinavisk Industriutveckling (Rootsi) Sponge Media™ (toimeainega käsna) abrasiivide kasutamise eest
 • Vee puhastamist Sponge-Jet’i ja torusüsteemi kasutamise abil rafineerimistehaste säästval kasutuselevõtmisel käsitleti 2012. aastal ÜRO poolt kokku kutsutud säästva arengu konverentsil Rio+20