Ontvlambare omgevingen

Stralen waar u wilt

Stralen wordt tegenwoordig als techniek toegepast in diverse sectoren. Sponsstralen met Sponge-Jet is toepasbaar in gevoelige omgevingen van fabrieken overal ter wereld. Sponsstralen op gevoelige machines en apparatuur is mogelijk dankzij de lage temperatuur, het stofarme aspect en de geringe weerkaatsing bij het gebruik van Sponge Media™-straalmiddelen. Deze voordelen voorkomend uit het ‘Sponge-Jet MicroContainment™’ principe, resulteert in zeer beperkte verstoringen van de werkzaamheden. Het gevolg is verbeterd resultaat.

  • De voorbereiding en het opnieuw coaten van actieve opslagtanks is nu veiliger en sneller dan deze legen en ontgassen.
  • In plaats van een overhaastige uitvoering kunnen taken die voorheen deel uitmaakten van het kritieke pad (zoals stralen) nu gemakkelijk en correct worden verricht tijdens de normale werkzaamheden

Routineonderhoud in ontvlambare omgevingen kan nu plaatselijke straal- en coatingwerkzaamheden omvatten. Het resultaat is eenvoudigere reparaties terwijl de levensduur van het object is gemaximaliseerd.


Features & Benefits

  • Stralen op in gebruik zijnde apparatuur
  • Langere levensduur van bedrijfsmiddelen en coatings van hogere kwaliteit
  • Langere tijd tussen reparaties
  • Verhoogde productiviteit en winst
  • Hogere beschikbaarheid van opslagtanks en -ruimtes
  • Langere tijd tussen verstoringen
  • Bescherming van integriteit en betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen