Gebouwen en constructies

Sneller onderhoud, betere prestaties

Gebouwen en constructies vereisen verschillende vormen van reiniging, coaten en onderhoud. Voor het voldoen aan de diverse eisen zoals flexibiliteit en capaciteit zijn Sponge-Jet-sponsstraalmiddelen een uitermate geschikte oplossing. Door simpelweg het type straalmiddel, de luchtdruk en de techniek te variëren, kan de gebruiker met één systeem:

 • coatings, corrosie en vlekken verwijderen
 • staal, metselwerk en andere oppervlakken voorbereiden op coaten
 • verontreiniging en vervuiling voorzichtig verwijderen
 • vet, olie, cementachtige coatings en graffiti verwijderen
 • trappenhuizen, parkeergarages en stenen muren en omheiningen een vernieuwd uiterlijk geven
 • metalen raam- en deurkozijnen voor industriële en commerciële toepassingen restaureren
 • op rendabele wijze tegemoetkomen aan bedenkingen wat het reinigings- en onderhoudsbudget betreft zonder verlies van kwaliteit
 • veiligheid en milieu verbeteren door eenvoudigere naleving van Arbo regelgeving en het beperken van stofoverlast voor buren en de locale omgeving

Het niet kunnen sluiten of verstoren van de werkzaamheden in commerciële/industriële gebouwen beperkt de mogelijkheden voor het uitvoeren van professioneel onderhoud. Sponsstralen met Sponge-Jet biedt hiervoor een oplossing.


Features & Benefits

 • Minder aansprakelijkheids- en regelgevingskwesties
 • Beperk de overlast voor omwonenden en verbeter de naleving van voorschriften
 • Verhoog de beschikbaarheid van faciliteiten en bedrijfsmiddelen
 • Bevorder openbare milieu-initiatieven
 • Verbeter uw planning en beperk kosten
 • Verhoog de prestaties van coatings