Opslagtanks

Verlengde beschikbaarheid en levensduur van opslag- of procestanks

Opslagtanks worden veelvuldig toegepast bij o.a. productiefaciliteiten en schepen. Goed onderhoud van deze tanks is belangrijk voor de veiligheid, het milieu, continuïteit van de productiefaciliteit en effectief kostenbeheer. De geleidelijke corrosie aan deze tanks kan uiteindelijk leiden tot productie-onderbrekingen, dure onderhoudswerkzaamheden en/of vervanging.

Sponge Media™-straalmiddelen kunnen worden gebruikt voor:

 • drinkwatertanks
 • olieopslagtanks
 • waterbassins
 • vrachttanks
 • afvalwatertanks
 • ruim- en ballasttanks
 • chemicaliëntanks, enz.

Met technologie van Sponge-Jet verloopt het stralen van tanks sneller, goedkoper, met minder problemen en met minder bedrijfsonderbrekingen, terwijl de levensduur van coatings wordt verlengd en de toekomstige onderhoudskosten worden verlaagd. Wanneer de Sponge-Jet-sponsstraaltechnologie wordt gebruikt, kunnen meerdere Sponge-Jet-gebruikers dichtbij elkaar werken met praktisch perfect zicht; Sponge-Jet-sponsstralen gaat gepaard met minder verzameling van stof, droging, afval en afvoer van materiaal. Het eindresultaat vertaalt zich in lagere totale projectkosten vanwege: meer goedkeuringen na de eerste kwaliteitscontrole, minder herwerk, eenvoudig gelijktijdig stralen waardoor onderbrekingen worden beperkt tot een minimum, nabij/tijdens het stralen kunnen doorwerken en de mogelijkheid om tanks te inspecteren tijdens de werkzaamheden


Features & Benefits

 • Eenvoudigere werkvoorbereiding
 • Verbeterde planningen en begrotingen
 • Hogere beschikbaarheid van tanks en opslagruimte
 • Minder aansprakelijkheids- en regelgevingskwesties
 • Bevorder milieu-initiatieven
 • Langere levensduur van bedrijfsmiddelen en coatings van hogere kwaliteit